Ordine ale Ministrului Justitiei

Ordin nr. 2371/1997
- pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a birourilor de carte funciara ale judecatoriilor

Inapoi